Podrobnosti návrhu

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations
Číslo:121B/138/CDV - IEC 61439-7 ED2
Komise:IEC/SC 121B
K připomínkám do:29.09.2021
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.