Podrobnosti návrhu

Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators (ISO/DIS 80601-2-12:2021)
Číslo:prEN ISO 80601-2-12
Komise:CEN/TC 215
K připomínkám do:26.09.2021
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.