Podrobnosti návrhu

Copper and copper alloys - Copper cathodes
Číslo:prEN 1978
Komise:CEN/TC 133
K připomínkám do:4.10.2021
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.