Podrobnosti návrhu

Railway applications – Rolling stock – Batteries for auxiliary power supply systems – Part 5: Lithium-ion batteries
Číslo:9/2825/CDV - IEC 62973-5 ED1
Komise:IEC/TC 9
K připomínkám do:19.07.2022
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.