Podrobnosti návrhu

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for toys
Číslo:96/539/CDV - IEC 61558-2-7 ED3
Komise:IEC/TC 96
K připomínkám do:19.07.2022
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.