Podrobnosti návrhu

Flexible display devices – Part 6-22: Crease and waviness measurement methods
Číslo:110/1425/CDV - IEC 62715-6-22 ED1
Komise:IEC/ TC 110
K připomínkám do:19.07.2022
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.