Podrobnosti návrhu

Rotating electrical machines – Part 27-2: On-line partial discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines
Číslo:2/2099/CDV - IEC 60034-27-2 ED1
Komise:IEC/TC 2
K připomínkám do:26.07.2022
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.