Podrobnosti návrhu

Amendment 2 - Utility connections in port - Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems - General requirements
Číslo:18/1774/CDV - IEC/IEEE 80005-1/AMD2 ED2
Komise:IEC/TC 18
K připomínkám do:26.07.2022
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.