Podrobnosti návrhu

Amendment 1 - Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for use in industrial applications
Číslo:21A/795/CDV - IEC 62620/AMD1 ED1
Komise:IEC/SC 21A
K připomínkám do:26.07.2022
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.