Podrobnosti návrhu

Leather - Chemicals - Quality control
Číslo:prEN 17848
Komise:CEN/TC 289
K připomínkám do:18.07.2022
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.