Podrobnosti návrhu

Semiconductor devices - Measurement and evaluation methods of kinetic energy harvesting devices under practical vibration environment - Part 3: Human foot impact motion
Číslo:47/2808/CDV - IEC 63150-3 ED1
Komise:IEC/TC 47
K připomínkám do:20.09.2023
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.