Podrobnosti návrhu

Insulating liquids – Determination of the breakdown voltage at power frequency – Test method
Číslo:10/1201/CDV - IEC 60156 ED4
Komise:IEC/TC 10
K připomínkám do:27.09.2023
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.