Podrobnosti návrhu

IEC/IEEE 61869-21 ED1: Instrument transformers - Part 21: Uncertainty evaluation in the calibration of Instrument Transformers
Číslo:38/756/CDV - IEC/IEEE 61869-21 ED1
Komise:IEC/TC 38
K připomínkám do:29.11.2023
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.