Podrobnosti návrhu

Amendment 1 - Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-21: Particular requirements for hand-held drain cleaners
Číslo:116/726/CDV - IEC 62841-2-21/AMD1 ED1
Komise:IEC/TC 116
K připomínkám do:3.04.2024
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.