Podrobnosti návrhu

Low-voltage electrical installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions
Číslo:64/2651/CDV - IEC 60364-1 ED6
Komise:IEC/TC 64
K připomínkám do:3.04.2024
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.