Obecné normy

Oblast zaměření: Prokazování kvality
Komise : TNK 6 (Management kvality a prokazování kvality)
Původce: Generic
K připomínkám do: 29.09.2017
Zobraz více Zobraz méně
 

Od roku 2011, kdy vyšlo druhé vydání tohoto dokumentu, bylo publikováno několik nových norem systémů managementu, z nichž mnoho má společnou základní strukturu, identické základní požadavky a společné termíny a základní definice. Výsledkem je potřeba uvažovat o šířeji aplikovatelném přístupu k auditování systémů managementu a poskytnout pro auditování obecnější návod.

Audity lze provádět podle mnoha kritérií auditu. Mohou být realizovány izolovaně, nebo kombinovaně. Audity se mohou, mimo jiné, zaměřovat na:

–    požadavky stanovené jednou, nebo více normami systému managementu;

–    politiky a požadavky specifikované jinými stranami;

–    právní požadavky;

–    jeden, nebo více procesů systému managementu stanovených organizací nebo jinou stranou;

–    plány systému managementu týkající se poskytování specifických výstupů systému managementu (například plán kvality, plán projektu).

Tento dokument obsahuje návod pro všechny uživatele, včetně malých a středních organizací. Soustřeďuje se na interní audity (první stranou) a audity, které provádí organizace u svých externích poskytovatelů (druhou stranou). Dokument může být také užitečný pro externí audity prováděné za jiným účelem, než je certifikace systému managementu třetí stranou. Požadavky na auditování systémů managementu za účelem certifikace třetí stranou stanovuje ISO/IEC 17021-1:2015. I pro tyto případy ale může tento dokument poskytnout užitečný návod.