Vysokofrekvenční rušení, Elektromagnetická kompatibilita (EMC)