Podlahové krytiny

Oblast zaměření: Podlahové krytiny
Komise : ÚNMZ
Původce: Generic
K připomínkám do: 31.08.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

Tato norma platí pro montáž a posuzování dřevěných nášlapných vrstev podlah (dále jen podlah) do interiérů z následujících podlahovin:

1)     parketové vlysy s perem a/nebo drážkou podle ČSN EN 13226;

2)     mozaikové parkety podle ČSN EN 13488;

3)     vícevrstvé parketové dílce podle ČSN EN 13499;

4)     dýhované podlahoviny podle ČSN EN 14354;

5)     podlahové palubky z jehličnatého dřeva podle ČSN EN 13990;

6)     podlahové palubky z listnatého dřeva;

7)     průmyslová mozaika;

8)     laminátové podlahové krytiny podle ČSN EN 13329+A1;

9)     všechny podlahoviny nabízené výrobci a dovozci vyráběné podle nejrůznějších jiných technických dokumentů, nebo vyráběné bez nich, na které by bylo možno uplatnit některou z norem ad 1 až 5 a 8.

POZNÁMKA Mezi tyto podlahoviny patří i jiné typy, u kterých převládá materiál na bázi dřeva (např. MDF, HDF apod.) jako nosná vrstva v kombinaci s jiným nášlapným materiálem (např. přírodní linoleum, korek apod.).

Tato norma platí omezeně pro dřevěné podlahy v památkově chráněných objektech, kde rozhodujícími požadavky jsou požadavky orgánů památkové péče.

Tato norma neplatí pro:

-         venkovní podlahy (do třídy použití 3 podle ČSN EN 335-1);

-         vrstvy podlah pod nášlapnou vrstvou;

-         provádění povrchové úpravy podlahovin dodávaných s hotovou povrchovou úpravou;

-         špalíkové podlahy;

-         podlahy z lamparket z rostlého dřeva podle ČSN EN 13227;

-         podlahy z prvků krycích podlah z rostlého dřeva včetně špalíků s obvodovým spojem podle ČSN EN 13228;

-         podlahy ze spojovaných dílců z rostlého listnatého dřeva podle ČSN EN 13629;

-         podlahy z vertikálních lamel, širokých lamel a ležatých špalíků podle ČSN EN 14761;

-         podlahy z bambusu a WPC.

POZNÁMKA Wood-Plastic Composite (WPC) – Dřevo-plastový kompozit.

Oblast zaměření: Podlahové krytiny
Komise : CEN/TC 134 (Resilient,textile and laminate floor coverings)
Původce: CEN
K připomínkám do: 1.09.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This document describes test methods for determination of the geometrical characteristics of modular mechanical locked floor covering panels in respect to thickness, length, width, squareness, straightness, width flatness, length flatness, openings between assembled elements and height differences between assembled elements.

The geometrical characteristics of modular mechanical locked panels are important considerations because installed flooring will have an objectionable appearance if these performance criteria are not followed. This can cause the installed panels to line up unevenly, producing unsightly seams, uneven surfaces and corners that do not match.