Hlavní oblasti

Oblast zaměření: Lepidla
Komise : CEN/TC 193 (Adhesives)
Původce: CEN
K připomínkám do: 29.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This International Standard specifies the designations for the main types of failure Pattern of bonded assemblies and illustrates, through diagrams, their respective appearances.

It applies to all mechanical tests performed on a bonded assembly, regardless of the nature of the adherends and adhesive which make up the assembly.

Oblast zaměření: Plasty
Komise : CEN/TC 249 (Plastics)
Původce: CEN
K připomínkám do: 29.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This document specifies methods for determining the specific heat capacity of plastics by differential scanning calorimetry.

Oblast zaměření: Řízení procesů
Komise : IEC/TC 65
Původce: ISO\IEC\CEN\CENELEC
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This document presents an IoT application framework for industrial facility demand response energy management (FDREM) for the smart grid, enabling efficient information exchange between industrial facilities using IoT related communication technologies. This document specifies:

Overview of price-based demand response program that serves as basic knowledge backbone of the IoT application framework;

An IoT-based energy management framework which describes involved functional components, as well as their relationships;

Detailed information exchange flows that are indispensable between functional components;

Existing IoT protocols that need to be identified for each protocol layer to support this kind of information exchange;

Communication requirements that guarantee reliable data exchange services for the application framework.

Komise : IEC/SC 59C (Heating appliances)
Původce: ISO\IEC\CEN\CENELEC
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This clause of part 1 is applicable except as follows.

Addition:

This standard applies to open outlet, single point of use, electric instantaneous water heaters intended for household or similar use, for showering purposes without downstream mixing.

This standard only specifies tests for the assessment of energy efficiency.

This standard does not apply to electrical instantaneous water heaters covered by other parts of this series of standards.

Komise : IEC/SC 59C (Heating appliances)
Původce: ISO\IEC\CEN\CENELEC
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This clause of Part 1 is applicable with the following exception:

This Standard applies to electrical instantaneous water heaters designed to operate as multifunctional appliances with electric rated power >2 kW.

This Standard specifies tests for the assessment of the performance.

Komise : IEC/SC 59C (Heating appliances)
Původce: ISO\IEC\CEN\CENELEC
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This Standard applies to electric instantaneous water heaters for domestic hot water heating for household and similar applications, which show both of the following characteristics:

–     fulfilling at least one load pattern from Annex A;

–     heating up to temperatures below the boiling temperature.

This Standard specifies terms, definitions and measurement methods for the assessment of energy efficiency.

This Standard does not take into account requirements regarding the safety of the appliances.

Komise : IEC/TC 46 (Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories)
Původce: ISO\IEC\CEN\CENELEC
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This triaxial method is suitable to determine the surface transfer impedance and/or screening attenuation and coupling attenuation of mated screened connectors (including the connection between cable and connector) and cable assemblies. This method could also be extended to determine the transfer impedance, coupling or screening attenuation of balanced or multipin connectors and multicore cable assemblies. For the measurement of transfer impedance and screening- or coupling attenuation, only one test set-up is needed.

Komise : IEC/SC 17A (High-voltage switchgear and controlgear)
Původce: ISO\IEC\CEN\CENELEC
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This part of IEC 62271 is applicable to three-phase AC high-voltage generator circuit-breakers, hereafter called generator circuit-breaker, designed for indoor or outdoor installation and for operation at frequencies of 50 Hz and 60 Hz on systems having voltages above 1 kV and up to 38 kV.

It is applicable to generator circuit-breakers that are installed between the generator and the transformer terminals. Requirements relative to generator circuit-breakers intended for use with generators and transformers rated 10 MVA or more are covered specifically. Generator circuits rated less than 10 MVA and pumped-storage installations are considered special applications, and their requirements are not completely covered by this standard.

This standard is also applicable to the operating mechanisms of generator circuit-breakers and to their auxiliary equipment.

Oblast zaměření: Nezařazeno
Komise : CEN/TC 449 (Quality of care for older people)
Původce: Generic
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

Služby specifikované v tomto dokumentu jsou služby zdravotní a sociální péče pro seniory poskytované pracovníky zdravotní péče a sociální péče.

Tento dokument:

‒   specifikuje požadavky a doporučení pro služby poskytované seniorům doma a v pobytových zařízeních, založené na individuálních potřebách a preferencích seniorů, podporující svobodné rozhodování a účast, a pomáhající prožít bezpečné a zabezpečené stáří;

‒   specifikuje požadavky a doporučení pro systematické přístupy týkající se schopnosti poskytovatele služby poskytovat seniorům dobrou kvalitní péči a podporu;

‒   zahrnuje služby bez ohledu na právní formu vlastnictví a na to, zda je služba veřejná nebo financovaná soukromě;

‒   platí pro poskytovatele bez ohledu na strukturu, organizaci, vlastnictví, velikost nebo typ poskytovaných pečovacích služeb;

‒   může být použit poskytovatelem služby na všech úrovních vedení organizace pro plánování, vedení, implementaci, udržování, hodnocení a zlepšování kvality služby;

‒   vyžaduje, aby poskytovatel popsal obsah služeb organizace v popisu služeb, který zahrnuje například prohlášení o účelu a charakteru pečovací služby, opatření pro zajištění pohody a bezpečnosti seniorů, etické zásady, poskytované služby a prostředky, vedení a zaměstnanci organizace z hlediska jejich dovedností a počtu, metody pro kontrolu kvality a hodnocení služby;

‒   vyžaduje, aby poskytovatel porovnal popis služeb s obsahem tohoto dokumentu a, je-li třeba, učinil prohlášení, popisující které články, požadavky a doporučení v popisu služby nejsou a proto se na služby poskytovatele nevztahují;

‒   může být použit poskytovatelem pro vnitřní audity nebo sebehodnocení a/nebo použit externími stranami k certifikaci/akreditaci pro posouzení schopnosti poskytovatele plnit potřeby a očekávání seniorů;

‒   může být použit k poskytnutí základních informací pro zadávání veřejných zakázek a pro vzdělávání;

‒   nezahrnuje standardizaci zdravotnických prostředků a klinické pokyny.

Oblast zaměření: Zkoušení materiálu obecně
Komise : CEN/TC 138 (Non-destructive testing)
Původce: CEN
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This International Standard describes the test method for determining residual stresses in polycrystalline materials by neutron diffraction. It is applicable to both homogeneous and inhomogeneous materials including those containing distinct phases.

The principles of the neutron diffraction technique are outlined. Suggestions are provided on: The selection of appropriate diffracting lattice planes on which measurements should be made for different categories of materials, the specimen directions in which the measurements should be performed, the volume of material-examined, in relation to the material grain size and the envisaged stress state.

Procedures are described for accurately positioning and aligning test pieces in a neutron beam and for precisely defining the volume of material sampled for the individual measurements.

The precautions needed for calibrating neutron diffraction instruments are described. Techniques for obtaining a stress free reference are presented.

The methods of making individual measurements by neutron diffraction are described in detail. Procedures for analysing the results and for determining their statistical relevance are presented. Advice is provided on how to determine reliable estimates of residual stress from the strain data and on how to estimate the uncertainty in the results.

Oblast zaměření: Ovládání ohřívačů
Komise : CEN/TC 58 (Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels )
Původce: CEN
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This document specifies the safety, construction and performance requirements for automatic shut-off valves for use with gas burners, gas appliances and similar use, hereafter referred to as ‘valves’.

This document is applicable to valves with declared maximum inlet pressures up to and including 500 kPa (5 bar) of nominal connection sizes up to and including DN 250 for use with one or more fuel gases in accordance with EN 437.

This document is applicable to electrically operated valves and to valves actuated by fluids where the control valves for these fluids are actuated electrically, but not to any external electrical devices for switching the control signal or actuating energy.

An assessment method for valve designs is given by this document.

This document is also applicable to valves where the flow rate is controlled by external electrical signals, either in discrete steps or proportional to the applied signal.

This document is also applicable to valves fitted with closed position indicator switches.

NOTE          Provisions for final product inspection and testing by the manufacturer are not specified.

This document establishes methodologies for the determination of a Performance Level (PL) in accordance with EN 13611:2019, Annexes K and L.

Oblast zaměření: Ovládání ohřívačů
Komise : CEN/TC 58 (Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels )
Původce: CEN
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This document specifies the safety, construction and performance requirements for pressure regulators and pneumatic gas/air ratio pressure regulators (zero pressure regulators are included as a special type of pneumatic gas/air ratio pressure regulator), intended for use with gas burners, gas appliances and similar use, hereafter referred to as ‘pressure regulators’.

This document is applicable to

—    pressure regulators with declared maximum inlet pressures up to and including 50 kPa (500 mbar) of nominal connection sizes up to and including DN 250 for use with one or more fuel gases in accordance with EN 437,

—    pressure regulators which use auxiliary energy,

—    pneumatic gas/air ratio pressure regulators, which function by controlling a gas outlet pressure in response to an air signal pressure, air signal differential pressure, and/or to a furnace pressure signal (zero pressure regulators are included as a special type of pneumatic gas/air ratio pressure regulator),

—    gas/air ratio pressure regulators, which change an air outlet pressure in response to a gas signal pressure or a gas signal differential pressure.

This document does not cover

—    pressure regulators connected directly to gas distribution network or to a container that maintains a standard distribution pressure,

—    pressure regulators intended for gas appliances to be installed in the open air and exposed to the environment,

—    mechanically linked gas/air ratio controls,

—    electronic gas/air ratio controls (EN 12067‑2).

Oblast zaměření: Kvalita půdy
Komise : CEN/TC 444 (Test methods for environmental characterization of solid matrices)
Původce: CEN
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This document specifies different methods for quantitative determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) (see Table 2) in soil, sludge, sediment, treated biowaste, and waste, using GC-MS or HPLC-UV-DAD/FLD covering a wide range of PAH contamination levels (see Table 2).

When using fluorescence detection, acenaphthylene cannot be measured.

The limit of detection depends on the determinants, the equipment used, the quality of chemicals used for the extraction of the sample and the clean-up of the extract.

Under the conditions specified in this document, lower limit of application from 10 μg/kg (expressed as dry matter) for soils, sludge and biowaste to 100 μg/kg (expressed as dry matter) for solid waste can be achieved. For some specific samples (e.g. bitumen) the limit of 100 μg/kg cannot be reached.

Sludge, waste and treated biowaste may differ in properties as well as in the expected contamination levels of PAH and presence of interfering substances. These differences make it impossible to describe one general procedure. This document contains decision tables based on the properties of the sample and the extraction and clean-up procedure to be used.

The method can be applied to the analysis of other PAH not specified in the scope, provided suitability is proven by proper in-house validation experiments.

Oblast zaměření: Podlahové krytiny
Komise : CEN/TC 134 (Resilient,textile and laminate floor coverings)
Původce: CEN
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This document specifies a test method for the micro-scratch resistance with two procedures (A and B) and a test method for polishing resistance (procedure C) which can be used for all types of laminate floor coverings. The resistance to polishing is related to mat surfaces.

Oblast zaměření: Ovládání ohřívačů
Komise : CEN/TC 58 (Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels )
Původce: CEN
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This document specifies the safety, design, construction and performance requirements and testing for automatic shut-off valves with or without modulating control functions (hereafter referred to as ‘valves’) for burners and appliances burning one or more gaseous fuels according to EN 437:2003+A1:2009.

This document is applicable to valves with declared maximum inlet pressures of more than 500 kPa (5 bar) and up to and including 6 300 kPa (63 bar).

This document is applicable to

—    electrically operated valves and to valves actuated by fluids including the pilot valves for these fluids if actuated electrically and including release valves, but not to any external electrical devices for switching the actuating energy;

—    automatic shut-off valves where the flow rate is controlled by external electrical signals proportional to the applied signal.

This document is not applicable to valves specifically designed for use in transmission and distribution networks.

NOTE          Provisions for final product inspection and testing by the manufacturer are not specified.

Oblast zaměření: Ovládání ohřívačů
Komise : CEN/TC 58 (Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels )
Původce: CEN
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This document specifies the safety, design, construction, and performance requirements and testing of electronic pressure and/or flow rate regulators (hereafter referred to as ‘regulators’) for burners and appliances burning one or more gaseous fuels. This document is applicable to regulators with declared maximum inlet pressure up to and including 500 kPa and of nominal connection sizes up to and including DN 250.

This document is applicable to

—    regulators which use auxiliary energy,

—    regulators, which function by controlling a gas outlet pressure or a gas flow rate,

—    regulators with a modular structure specified as a unit,

—    regulators intended for gas appliances to be installed indoor or in the open air and exposed to the environment.

This document does not cover regulators connected directly to a gas distribution network or to a container that maintains a standard distribution pressure.

Oblast zaměření: Letectví a kosmonautika
Komise : ASD-STAN (Aerospace)
Původce: CEN
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This document specifies the characteristics of screws, pan head, offset cruciform recess, coarse tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated.

Classification: 1 100 MPa[1]/315 °C[2].

 

[1]     Minimum tensile strength of the material at ambient temperature.

[2]     Maximum temperature that the screw can withstand without continuous change in its original characteristics, after return to ambient temperature. The maximum temperature is determined by the surface treatment.

Komise : CEN/TC 150 (Industrial Trucks. Safety)
Původce: CEN
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This document specifies the safety requirements for slewing and non-slewing rough-terrain variable-reach trucks defined by ISO 5053‑1 (hereafter referred to as trucks) and their integrated interchangeable work platforms having front guards that can be opened for particular operations at height (hereafter referred to as work platform).

Controls can be also provided under specific circumstances at the operating position in the enclosed cab of the truck.

This document deals with the significant hazards, hazardous situations and events relevant to the combination when it is used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable. The significant hazards covered by this document are listed in Annex A.

This document does not address hazards which may occur:

a)     when using non-integrated work platforms or other attachments not designed for lifting persons;

b)    when handling suspended work platforms which may swing freely;

c)     when operating underground or in potentially explosive atmospheres.

This document does not cover trucks equipped with work platforms intended for leaving and re-entering at height.

Oblast zaměření: Zkoušení materiálu obecně
Komise : CEN/TC 138 (Non-destructive testing)
Původce: CEN
K připomínkám do: 30.06.2020
Zobraz více Zobraz méně
 

This document determines the guidelines and the specifications for non-destructive testing using active thermography with laser excitation.

Active thermography with laser excitation is mainly applicable, but not limited to different materials (e.g. composites, metals, ceramics) and to:

—    the detection of surface-breaking discontinuities, particularly cracks;

—    the detection of discontinuities located just below the surface or below coatings with an efficiency that diminishes rapidly with a few mm depth;

—    the detection of disbonds and delamination parallel to the examined surface;

—    the measurement of thermal material properties, like thermal diffusivity;

—    the measurement of coating thickness.

The requirements for the equipment, for the verification of the system, for the surface condition of the part to be tested, for the scanning conditions, for the recording, the processing and the interpretation of the results are specified. Acceptance criteria are not defined.

Active thermography with laser excitation can be applied in industrial production as well as in maintenance and repair (vehicle parts, engine parts, power plant, aerospace, etc.).